LED Laser Light Therapy ฉายแสงกระตุ้นรากผม ลดผมร่วง เพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม

LED Laser Light Therapy อีกนวัตกรรมสำหรับการรักษาผมร่วงที่หลาย ๆ คนอาจยังไม่เคยรู้จักและไม่ทราบมาก่อนว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไร ต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับรักษาภาวะผมร่วงนั้นมีหลายประเภทมาก ๆ ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเจ้า LED Laser ตัวนี้จะมีข้อดียังไง แก้ไขปัญหาอะไร มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง มาติดตามไปพร้อม ๆ กัน

LED Laser Light Therapy คืออะไร มีข้อดียังไงในการรักษาปัญหาผมบ้าง?

จากที่ได้บอกไปว่าเทคโนโลยีสำหรับรักษาปัญหาผมร่วง ผมบางนั้น มีหลากหลายวิธี ซึ่งนอกจากการปลูกผมแล้ว ก็ยังมีการกระตุ้นรากเซลล์ผมด้วยวิธีอื่น ๆ หนึ่งในนั้นคือ การฉายแสงหลังการปลูกผมด้วยการใช้แสง LED ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่สถานรักษาหลาย ๆ แห่งนำมาใช้กัน ซึ่งมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ในวันนี้ The Prime มีคำตอบ

การรักษาปัญหาเส้นผมแบบฉายแสง LED คืออะไร?

สำหรับเบื้องต้นนั้น LED ย่อมาจาก Light-Emitting Diode ซึ่งเป็นแสงธรรมดาที่ไม่มีความร้อน หรืออาจจะมีความร้อนน้อยมาก ๆ จนถึงขั้นที่ผิวหนังของเราสามารถสัมผัสกับมันได้โดยตรง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้มีปัญหาผมร่วง ผมบางหลาย ๆ คนจะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ เพราะมีความปลอดภัยและไม่ต้องเข้ารับความผ่าตัดจนอาจเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ นั่นเอง อย่างไรก็ตามแสงแบบ LED ชนิดธรรมดาอาจไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีนักสำหรับการฉายแสงเพื่อกระตุ้นรากผม หรือลดปัญหาผมร่วง เพราะในความเป็นจริงแล้ว แสง LED แบบทั่วไปเป็นเพียงแสงที่มีการปล่อยความยาวคลื่นออกมาเป็นช่วง ๆ ซึ่งเป็นคลื่นพลังงานที่ไม่เพียงสามารถทะลุลงไปกระตุ้นเซลล์รากผมให้กลับมาแข็งแรงได้ ฉะนั้น จึงอาจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีฉายแสงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ผลลัพธ์ในการกระตุ้นรากผมเป็นไปตามที่คาดหวัง

LED Laser Light สำหรับรักษาปัญหาเส้นผม คือ…

LED Laser Light เป็นเทคโนโลยีขั้นกว่าและเหนือกว่าการฉายแสงแบบ LED ทั่วไป โดย LED Laser Light จะเป็นการปล่อยคลื่นความร้อนในระดับที่สามารถกระตุ้นเซลล์รากผมได้มากกว่าเดิมและได้ผลลัพธ์ที่เห็นผลได้มากกว่า ซึ่ง LED Laser Light นั้นจะประกอบด้วยแสง 2 สีด้วยกัน คือ สีแดง และ สีเหลือง ซึ่งมีคลื่นความยาวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งคลื่นความยาวนั่นเองจะเป็นตัวที่จะสามารถส่งคลื่นความร้อนไปยังหนังศีรษะและกระตุ้นเซลล์รากผมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

แสงจาก LED Laser Light แต่ละสีมีหลักการทำงานอย่างไร?

จากที่ได้กล่าวไปว่า สำหรับ LED Laser Light นั้น หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 สีด้วยกัน โดยแต่ละสีก็จะมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

LED Laser Light แสงสีแดง

มีความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมและทำให้การไหลเวียนของโลหิตใต้ผิวหนังบริเวณนั้นดีขึ้นด้วย

LED Laser Light แสงสีเหลือง

มีความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบประสาทในเซลล์หนังศีรษะ

ใครบ้างที่เหมาะกับการรักษาแบบ LED Laser Light

จุดโดดเด่นหนึ่งของการรักษาแบบฉายแสงเช่นนี้ คือการกระตุ้นเซลล์รากผมให้แข็งแรงและมีโอกาสในการงอกขึ้นใหม่ได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่เหมาะกับการรักษาแบบ LED Laser Light ก็จะเป็นผู้ที่ประสบปัญหาผมร่วง-ผมบางนั่นเอง

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าปัญหาผมบางกลางศีรษะถือเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่มีภาวะศีรษะล้าน ซึ่งโดยปกติมักเกิดกับผู้ที่มีสาเหตุมาจากหัวล้านทางพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักเริ่มบริเวณกลางศีรษะก่อน จากนั้นจะลามไปยังบริเวณโดยรอบ และแน่นอนว่าหากไม่รีบเข้าพบแแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงและความรุนแรงของภาวะอาการ ณ ตอนนั้น ๆ ก็อาจทำให้ผู้ประสบปัญหามีภาวะศีรษะล้านตามมาได้ในที่สุด

LED Laser Light เหมาะกับผู้ที่ประสบปัญหาผมร่วง-ผมจากจากสาเหตุต่าง ๆ ดังตอไปนี้…

ผมร่วง ผมบาง จากกรรมพันธุ์

เป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้หลาย ๆ คนมีภาวะหัวล้าน โดยเฉพาะในคุณผู้ชายเนื่องด้วยในเพศชายที่มีฮอร์โมน DHT ซึ่งแม้จะไม่ได้มีภาวะผมบางที่กลางศีรษะแต่คุณผู้ชายก็สามารถเกิดบริเวณอื่นของศีรษะได้อยู่ดี โดยภาวะผมบางที่เกิดจากพันธุกรรมทางครอบครัวเช่นนี้ ในคุณผู้ชายและผู้หญิงเรียกเหมือนกันว่าภาวะ Androgenetic alopecia ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ผมร่วงทั้งศีรษะได้โดยจะเริ่มจากตรงกลางก่อน

ผมร่วง ผมบาง จากฮอร์โมน

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าในคุณผู้ชายนั้นจะมีภาวะหัวล้านรุนแรงมาจากฮอร์โมนของตนเองนั่นคือ DHT (Dihydrotestosterone) ซึ่งถูกสร้างมาจากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งหาก DHT ทำปฏิกิริยากับรากผมเมื่อไหร่ ก็จะทำให้รากผมมีความแข็งแรงน้อยลง ระยะการเจริญเติบโตสั้นลง หลุดร่วงง่าย และกลายป็นภาวะหัวล้านในที่สุด

ผมร่วง ผมบาง จากสาเหตุอื่น ๆ

ปัจจัยอื่น ๆ ในที่นี้จะเป็นสาเหตุรอง ๆ เช่น อายุที่มากขึ้น, โรคบางชนิด เช่น เชื้อราบนหนังศีรษะ, พฤติกรรมเสี่ยง เช่น มัดผมแน่น มัดผมตึงเกินไป และภาวะทางจิตใจที่ชอบดึงผมตนเอง ฯลฯ

ข้อดีของ LED Laser Light ที่ผู้เข้ารับบริการควรรู้

แม้จะเป็นการรักษาแบบการฉายแสง ซึ่งดูเหมือนอาจไม่ได้ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหามากนัก แต่ต้องบอกก่อนว่า LED Laser Light มีข้อดีกว่าหลาย ๆ คนคิด

 • ไม่เสี่ยงต่อการเจ็บเพราะไม่ใช่การผ่าตัด
 • ไม่ร้อนจนแสบหนังศีรษะเพราะมีคลื่นความร้อน เหมาะสมต่อผิวหนังของมนุษย์
 • มีความปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงที่จะต้องเจอผลข้างเคียงหลังการรักษา
 • สามารถทำคู่กับบริการดูแลปัญหาหนังศีรษะและเส้นผมอื่น ๆ ได้ เช่น ทรีตเม้นท์ผม เป็นต้น

ข้อเสียของ LED Laser Light

เมื่อมีข้อดีแล้ว แน่นอนว่าก็ย่อมมีข้อเสียเช่นกัน ซึ่งข้อเสียหรือข้อจำกัดของ LED Laser Light นั้น ประกอบด้วย…

 • ไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ของการรักษาได้แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ผลลัพธ์ไม่อยู่ถาวร และต้องทำติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
 • ไม่สามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็วทันใจเหมือนการปลูกผม ดังนั้น หากอยากเห็นผลไวต้องเข้ารับบริการร่วมกับการรักษาอื่น ๆ
 • ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติของทุก ๆ การรักษาที่จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ทุก ๆ คนสามารถมั่นใจได้เลยว่าการฉายแสงแบบ LED Laser Light นั้นมีมาตรฐานและปลอดภัยจริง

ขั้นตอนการรักษาแบบ LED Laser Light

สำหรับขั้นตอนของการเข้ารับบริการฉายแสงเพื่อแก้ไขปัญหาผมร่วง ผมบาง นั้น ในแต่ละสถานที่รักษาจะแตกต่างกันออกไป แต่สามารถสรุปขั้นตอนรักษาเบื้องต้นได้ ดังนี้

1.ผู้เข้ารับบริการทำการชำระล้าง / สระผมก่อนเข้ารับการฉายแสง (เพราะแพทย์จะให้งดการสระผมก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน)

2.ผู้เข้ารับบริการทำการสวมใส่ที่ครอบตา เพื่อป้องกันดวงตาจากเลเซอร์

3.แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญดำเนินการฉายแสงไปบริเวณศีรษะเพื่อกระตุ้นรากผม

4.ในช่วงการฉายแสง ผู้เข้ารับบริการจะรู้สึกอุ่น ๆ ที่บริเวณศีรษะ แต่อาจมีบางรายที่อาจมีระคายเคืองบ้างเล็กน้อย ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดอันตราย ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องกังวล รวมทั้งอาจมีควันที่เกิดจากการฉายแสง LED ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกัน

5. หลังเข้ารับบริการ ผู้เข้ารับการรักษาไม่ต้องทำการพักฟื้น เพียงแต่ต้องดูแลตนเองตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง

การเตรียมตัวการเข้ารับการรักษา

สำหรับการเตรียมตัวในการรักษาแต่ละครั้งจะไม่มีข้อยุ่งยาก ซึ่งโดยหลัก ๆ จะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดเส้นผม / สระผมก่อนเข้ารับบริการ เพราะจากที่ได้แจ้งไปว่าแพทย์จะให้งดการสระผมก่อนเข้ารับบริการ 1 วัน ดังนั้น ผู้เข้ารับการฉายแสงจึงอาจต้องสระผมก่อนเข้ารับบริการก่อนถึงวันที่แพทย์กำหนด

การดูแลตัวเองหลังเข้ารับบริการ

ในการเข้ารับบริการฉายแสงชนิดนี้ ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องทำการพักฟื้น แต่ให้ดูแลตนเองตามคำแนะนำจากแพทย์อย่างเคร่งครัดซึ่งแพทย์จะทำการแจ้งหลังเข้ารับบริการอย่างละเอียด เช่น หลังการฉายแสง ผู้เข้ารับบริการอาจจะหลีกเลี่ยงให้หนังศีรษะโดนแสงแดดก่อนในระยะแรก ๆ เพราะเพิ่งทำการกระตุ้นรากผม ซึ่งก็เป็นการดูแลเบื้องต้นที่ผู้เข้ารับบริการต้องทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงและช่วยให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดหวังด้วย

ผลลัพธ์จากการรักษาปัญหาผมร่วง ผมบาง ด้วยการฉายแสง LED Laser Light

จากที่ได้บอกไปว่านวัตกรรมนี้ช่วยแก้ไขปัญหาผมร่วง ผมบาง แต่มันมีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้าง ตามมาดูไปพร้อม ๆ กัน…

 • กระตุ้นให้รากผมทำงานได้ดียิ่งขึ้น
 • กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจากการใช้คลื่นความร้อนเฉพาะบริเวณ
 • ช่วยป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำให้เส้นผมเดิมแข็งแรงยิ่งขึ้นและกระตุ้นเส้นผมที่มาจากการปลูกผมงอกขึ้นใหม่ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการหลุดร่วงของเส้นผมทั้งใหม่และเก่า ช่วยให้เส้นผมมีความดกดำดูหนาขึ้น

ซึ่งผลลัพธ์จะแสดงออกมากหรือน้อยนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับผู้เข้ารับบริการแต่ละบุคคลรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ฝีมือแพทย์และมาตรฐานของเครื่องมือด้วย

LED Laser Light ใช้เวลาในการรักษานานไหม ต้องทำบ่อยแค่ไหน?

สำหรับเบื้องต้น ระยะเวลาในการให้บริการของ LED Laser Light จะอยู่ที่ 15-20 นาทีเท่านั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละสถานรักษาไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาล และเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ผู้เข้ารับบริการควรเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งด้วย

อย่างไรก็ดี นี่เป็นเพียงในหลาย ๆ นวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่กำลังประสบกับภาวะผมร่วง ผมบางเท่านั้น ซึ่งการรักษาประเภทนี้ของแต่ละบุคคลอาจจะมีขั้นตอนหรือนวัตกรรมอื่น ๆ ร่วมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น เพื่อความชัดเจนและแน่นอน ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์จะดีที่สุด เพื่อรักษาปัญหาอย่างตรงจุดและได้ผลตามที่คาดหวัง