Hair Treatment

PRP แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ฟื้นฟูรากผม

...

Exosome ฟื้นรากผมระดับเซลล์ แก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง

เทคนิคที่ใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ เพื่อผมหนา-แน่น ดูเป็นธรรมชาติ

LED Laser Light Therapy ฉายแสงกระตุ้นรากผม ลดผมร่วง เพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม

เทคนิคที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นจากเทคนิคพื้นฐาน FUE หรือ Follicular Unit Extraction

Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO) ฟื้นฟูรากผมด้วยการบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงบริสุทธิ์ 100%

เทคนิคพื้นฐาน FUE หรือ Follicular Unit Extraction